Adam Kościelski

Dyrektor Zarządzający Działu Sprzedaży Bezpośredniej DM

Aneta Anikiej

Dyrektor Działu Wsparcia

Joanna Garbaczewska

Dyrektor rozwoju oferty internetowej

Damian Mazurek

Szef Studia Produkcyjnego

Karolina Kurkowska

Dyrektor Regionu Centralnego

Piotr Kwiatkowski

Dyrektor Regionu Północno-Zachodniego

Katarzyna Wójcik-Śliwińska

P.O. dyrektora regionalnego

Aneta Pasieka

Dyrektor Regionu Południowo-zachodniego

Katarzyna Gralak

Dyrektor Regionu Południowo-Wschodniego